TERMENII & CONDIȚIILE PROGRAMULUI DE LOIALITATE

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de loialitate este organizat şi desfăşurat de SC Malis Imob SRL, cu sediul in Ianca, str. Aviatorilor, bl.4, ap.2, Judetul Braila, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J9/448/2013, cod fiscal 31963639, reprezentata de Gabriel Malaia, cu functia de Director General, denumita in continuare ORGANIZATOR.

Participanţii la acest program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.malishop.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, prin aceleaşi căi de comunicare precizate mai sus.

 

ARTICOLUL 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de loialitate este organizat şi se desfăşoară exclusiv pe magazinul online www.malishop.ro. Programul de loialitate se adesează tuturor clienților care plasează comenzi pe www.malishop.ro, au conturi de client valide și sunt de acord cu Termenii și condițiile acestui Program.

 

ARTICOLUL 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de loialitate  a fost lansat la data de 20 decembrie 2022  şi are durată nedeterminată.

ARTICOLUL 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi participantă la Programul de loialitate orice persoană fizică, care are un cont valid, creat pe www.malishop.ro, și care are cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data înscrierii în Programul de loialitate. Calitatea de membru care participă la Programul de loialitate este personală, netransferabilă altei persoane și supusă acestor Termeni și Condiții.

Este responsabilitatea fiecărui membru să mențină actualizate adresa de e-mail și datele de contact cum ar fi: telefon, adresa de corespondenta s.a.m.d.

Pentru aderarea la acest program de loialitate, fiecare membru va trebui să aibă un cont de client valid și să atașeze o parolă contului. Va rugăm să luați măsurile de securitate necesare pentru a nu divulga parola nimănui si pentru a evita ca un terț să aibă acces la parolă.

Durata Programului de loialitate și calitatea dumneavoastră de membru participant la Programul de loialitate este nedeterminată, până la data la care contul dumneavoastră de membru este anulat sau închis din orice motiv justificat.

 

ARTICOLUL 5. MECANISMUL PROGRAMULUI DE LOIALITATE

Programul de loialitate este un program care se limitează la magazinul online www.malishop.ro. Puteți primi puncte de loialitate cumpărând produse de pe ww.malishop.ro.

Situația punctelor obținute va fi afișată în Contul Meu/Punctele mele de fidelitate.

Tipuri de puncte:

  1. Puncte de loialitate oferite la achiziția de produse de pe www.malishop.ro
  2. Puncte oferite în diferite campanii sau activități de compensare

Pentru fiecare comandă, plasată și finalizată, primiți un număr de puncte de loialitate echivalent cu 5% din valoarea coșului cu TVA inclus. Nu se acorda puncte de loialitate pentru taxa de transport. Paritate: 1 punct = 1 leu. Spre ex la un coș de 100 lei avem: 5 puncte de  loialitate, echivalent a 5 lei.

Punctele de loialitate  vor fi încărcate în Contul Meu/ Punctele mele de fidelitate în momentul în care statusul comenzii este FINALIZATĂ.

  • punctele de  loialitate se cumulează cu alte promoții sau reduceri;
  • punctele de loialitate nu sunt transmisibile;
  • se acordă puncte și pentru comenzile în care s-au folosit puncte de loialitate. Procentul de 5% se aplică la valoarea finală a comenzii (după aplicarea tuturor reducerilor și ofertelor);
  • termenul de valabilitate pentru punctele de loialitate primite atunci când se plasează o comandă este de un an de zile, din momentul în care clientul le primește în cont;
  • punctele acumulate vor putea fi folosite la comenzi viitoare. Pentru aceasta, este nevoie, în prealabil, sa convertiti punctele de loialitate in voucher. Valoarea lor poate să acopere parțial sau integral valoarea comenzii inclusiv taxele de livrare și TVA.

Dacă valoarea comenzii este mai mare decât valoarea punctelor  existente în cont, și clientul dorește folosirea punctelor, acestea vor fi utilizate integral pentru a achita parțial comanda, iar diferența dintre valoarea comenzii si valoarea punctelor folosite, care va fi afișată în coș, va fi achitată prin metodele de plată puse la dispoziție de site.

  • Dacă o comandă pentru care s-au primit puncte în programul de loialitate se returnează în decurs de 14 de zile, punctele primite pentru aceasta comandă vor fi anulate în cont.

 

 

ARTICOLUL 6. RETURNAREA PRODUSELOR CUMPĂRATE

În toate situatiile, pentru comenzi returnate integral sau parțial, punctele de loialitate din cont acordate conform Art 5, vor fi anulate în cont.

Dacă comanda pentru care s-au acordat puncte este returnată (în termenul legal de 14 de zile), punctele alocate respectivei achiziții se anulează.

Daca un client foloseste punctele din cont pentru a reduce valoarea unei comenzi, dar decide să o returneze integral, se anulează punctele primite pentru comanda returnată.

În cazul în care un Client returnează parțial o comandă, se anulează punctele primite pt comanda parțial returnată.

 

Orice abuz dovedit al Programului de loialitate, fraudă dovedită sau presupusă în mod rezonabil, precum si nerespectarea Termenilor și Condițiilor, lipsa activității (24 de luni de la ultima logare în Contul meu), orice declarație falsă sau orice comportament care aduce prejudicii intereselor vă poate expune revocării calității de membru și va afecta eligibilitatea dvs. pentru participarea ulterioară la Programul de loialitate. În cazul în care calitatea de membru a fost revocată, toate punctele din Contul meu vor expira automat alături de toate voucherele cadou, ofertele sau beneficiile obținute ca membru.

ARTICOLUL 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

www.malishop.ro  nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care decurge din suspendarea, modificarea sau rezilierea Programului de loialitate sau care are/au orice fel de legătură cu Programul de loialitate, cu excepția răspunderii care nu poate fi exclusă conform prevederilor legale.

www.malishop.ro  nu va fi responsabilă pentru utilizarea programului si efectuarea de operațiuni din Contul meu de către terțe părți neautorizate.

ARTICOLUL 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

A) Informaţii Generale

Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"), scopul principal al acestuia fiind creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

B) Notiuni

a. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Organizatorul, in calitate de operator de date cu caracter personal doreste sa va informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu operatiunile desfasurate de catre Organizator, in scopul prevazut mai jos:

C) Scopul si temeiul prelucrarii

Aceasta informare se refera la calitatea dumneavoastra de participant la  Programul de Loialitate.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal menționate mai jos la lit. D) in scopul organizarii si desfasurarii Programului de Loialitate.

Temeiul prelucrarii il reprezinta consimtamantul persoanei vizate.

D) Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de Organizator in scopul mentionat mai sus sunt cele obtinute de Organizator direct de la participantul la acest proiect - prin crearea și activarea contului de client pe www.malishop.ro, respectiv: nume şi prenume, adresa completă, telefon, e-mail, data nașterii.

E) Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopului mentionat mai sus, Organizatorul foloseste serviciile reprezentantilor/angajatilor sai.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Organizatorului, care solicita Organizatorului sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Organizatorului. Astfel de autoritati publice sau institutii pot fi: Autoritatea Națională de Administare Fiscală dar și alte autorități, după caz.

F) Refuzul prelucrarii si consecintele sale

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. In situatia in care nu furnizați datele cu caracter personal in scopul mentionat mai sus, aceasta atrage imposibilitatea participării în  Programul de Loialitate.

G) Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta și securitate.

H) Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail contact@malishop.ro

I) Responsabilul cu Protectia Datelor

Puteti adresa orice intrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protectia Datelor, care poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail: contact@malishop.ro ;

 

Prezentul regulament a fost publicat astăzi, 20 decembrie 2022. 

 

Organizator,

SC Malis Imob  S.R.L